COMMUNICATIE

De onderwerpen "Communicatie en informatieverspreiding" vormen belangrijke werkgebieden voor de partners: ze laten toe om het netwerk van vestingwerken in het Noorden van Europa te versterken en vooral om de multidisciplinariteit en de uitwisseling van ervaringen onder alle belanghebbenden te ontwikkelen. Deze activiteiten bewerkstelligen de concretisering van de uitwisseling van kennis en ervaring en dragen een gemeenschappelijke boodschap uit.

Zo worden op basis van de doelgroepen communicatiehulpmiddelen gecreëerd. Ook een gemeenschappelijke website zal de activiteiten een reële meerwaarde bezorgen. Studies, opleidingen en bezoeken bevorderen de uitwisselingen tijdens de realisatie van het project.

De creatie van permanente hulpmiddelen zal de uitwisselingen bevorderen met andere noordwestelijke Europese steden die met dezelfde problemen worden geconfronteerd, meer bepaald door de publicatie van een geïllustreerde brochure over het ecologisch beheer van gevoelige versterkte sites.

Vindt de realisaties van het project in Media !

 

  Le projet «Murailles et Jardins» s'inscrit dans le cadre du programme INTERREG IVA des 2 Mers