INTERPRETATIE, CULTURELE EN TOERISTISCHE OPWAARDERING

De tweede grote activiteit van het project is gewijd aan "interpretatie, culturele en historische opwaardering", de ern van de problematiek van de kennisoverdracht. De uitwisseling van knowhow op het vlak van interpretatie van de sites zal toelaten om een efficiënte gezamenlijke aanpak te definiëren en het opwaarderingsbeleid te harmoniseren van de sites die betrokken zijn bij dit project (betoog, referentiemateriaal, woordenschat, hulpmiddelen voor het onthaal). Vervolgens kunnen er opleidingsmodules worden georganiseerd voor gidsen, plaatselijke jeugdleiders of verkozenen. De creatie van een gemeenschappelijk toeristisch hulpmiddel heeft het voordeel de activiteiten toegankelijk te maken en zal een gemeenschappelijke cultuur bevorderen op het gebied van interpretatie. Dit zal er ook voor zorgen dat in lokale projecten het "criterium culturele bemiddeling" in acht wordt genomen.

Tegen juni 2014 wordt voor de sites van het project een smartphone-applicatie ontwikkeld die als audiogids dienst doet: verkenningscircuits, bezienswaardigheden en wetenschappelijke informatie moeten het bezoek vereenvoudigen en bijdragen tot een beter begrip van de vestingwerken. Deze actie wordt door Essex geleid en het graafschap is momenteel bezig met de selectie van de onderneming die dit zal verwezenlijken. De aanpak is gemeenschappelijk, maar de applicatie wordt voor elke site aangepast.

  Le projet «Murailles et Jardins» s'inscrit dans le cadre du programme INTERREG IVA des 2 Mers