PROJECT

De vlakte van Noord-Frankrijk, Vlaanderen en het Zuiden van Nederland, sinds lange tijd strategische gebieden, beschikken over één van de grootste concentraties van versterkte steden in Europa. De Oostkust van Engeland, die ook een defensieve rol heeft gespeeld tegen de ambities van de vijanden op het vasteland, houdt ook de overblijfselen intact van vestingwerken van groot belang. Als door de Noordzee begrensde grensregio was zij vaak de inzet van de strijd van de grote Europese mogendheden, tot aan de laatste wereldoorlog. Vandaag zijn deze architecturale elementen en gewezen militaire ruimtes ideale plekken voor recreatie en ontspanning, toeristische bestemmingen of natuurlijke bezienswaardigheden van grote ecologische waarde.

De ambitie van het project "Muren en tuinen" is het verzekeren van een duurzaam instandhoudingsbeleid van dit bijzondere architecturale en landschappelijke erfgoed, door de kenmerken van het onthaal en het dagelijks ebruik ervan te bepalen en te versterken. Het is gebaseerd op een gemeenschappelijke methodologische reflectie en uitwisseling van ervaringen tussen partners.

  Le projet «Murailles et Jardins» s'inscrit dans le cadre du programme INTERREG IVA des 2 Mers