HET PROGRAMMA INTERREG 2 ZEEEN

Het project "Muren en tuinen" maakt deel uit van het grensoverschrijdende programma Interreg IVA-2-Zeeën, dat Frankrijk, Engeland, Vlaanderen en Nederland verenigt (http://www.interreg4a-2mers.eu/fr)).
Dit Europese project is erop gericht om de samenwerking te bevorderen tussen de nationale, regionale en plaatselijke overheden op basis van hun nabijheid, in het voordeel van de grensbevolkingen en in een maritieme context.

Interreg biedt zowel:
- een technisch en institutioneel kader voor partnerschappen (verdrag, Europese regelgeving, beleid van de Commissie)
- financiële middelen door middel van de kredieten van Efro,
- een apparaat dat gericht is op de Europese integratie.

De envelop van het programma bedraagt ongeveer 167 miljoen euro van Efro voor de periode 2007-2013. Het Efro-steunpercentage is vastgesteld op 50%.

Het project "Muren en tuinen" werd tijdens de stuurgroep van 10 en 11 mei 2011 geselecteerd onder prioriteit 3: "Verbetering van de levensomstandigheden". Het kadert dus meer bijzonder in de operationele doelstelling D: "Promotie, verbetering en behoud van gemeenschappelijk erfgoed en culturele partnerschappen, net als de ontwikkeling van creativiteit, 'design' en gezamenlijke samenwerking in de media".

 

Meer info : 2zeëen programma en Europese commissie
  Le projet «Murailles et Jardins» s'inscrit dans le cadre du programme INTERREG IVA des 2 Mers