REFLECTIE OVER DE GRENS

Omdat alle partners worden uitgenodigd om zich te buigen over de begrippen "grens" en vesting, biedt dit project ook de kans om de vragen aan te pakken die verband houden met de oprichting van grenzen, de impact ervan op de bevolkingen, de handelsstromen en de evolutie van grenzen heden en in het verleden. De vestingwerken, die vroeger de scheiding tussen de staten aangaven, zijn vandaag een element van verzoening en laten toe om samen te komen rond eenzelfde problematiek en eenzelfde erfgoed in een Europese context, waar het begrip grens de neiging heeft om te verdwijnen. In verband met de 300ste verjaardag van het Verdrag van Utrecht voltooien een reeks tentoonstellingen, culturele manifestaties en festiviteiten het onderzoek over dit onderwerp.

Ieper heeft in 2013 een conferentie over het thema van de versteende grens georganiseert.

De grens begrijpen

16 steden, gelegen langs de Frans-Belgische grens, van Veurne tot Lille, stellen op hun websites of digitale terminals gegevens ter beschikking over het erfgoed, de geschiedenis en economie die typerend zijn voor het culturele leven in het grensgebied.

 

  Le projet «Murailles et Jardins» s'inscrit dans le cadre du programme INTERREG IVA des 2 Mers