LANDSCHAP EN MILIEUBEHEER VAN DE SITES

Het thema "landschap en ecologisch beheer van de sites" verenigt de problematiek op het vlak van erfgoed met die van de duurzame ontwikkeling en nodigt de tweeëntwintig partners uit om samen na te denken over de problemen van het behoud en de bescherming van de versterkte sites, zowel op landschappelijk als ecologisch gebied. Gelegen aan de rand en in de open lucht hebben wallen, grachten of vestingmuren de ontwikkeling van specifieke fauna en flora met zich meegebracht: vleermuizen, aanplantingen, enz. De tweeëntwintig partners staan samen sterk, dankzij hun gedeelde expertise. Ook bezorgen zij zo de sites een meerwaarde op het gebied van ecologisch beheer. Het grote publiek kan immers genieten van een verbeterd landschappelijk en historisch kader en van betere toegangsmogelijkheden.

Onder leiding van de Provincie West-Vlaanderen en in samenwerking met alle partners wordt onderzocht hoe vestingbouwkundige sites ecologisch beheerd moeten worden. Een Belgische onderneming zal een landschaps- en milieubeleid uitwerken om deze ruimtes tot hun recht te doen komen. De aanpak is als volgt: eerst wordt op basis van kerngegevens een inventaris opgemaakt van de sites om te bepalen waar er problemen en kansen zijn, en vervolgens wordt gewerkt aan een methode om de sites in te richten en te beheren. Vier workshops van twee dagen worden hieraan gewijd.

Daarna worden een praktische handleiding en een promotiebrochure in September 2014 opgesteld.


Enkele voorbeelden…

Met de hulp van externe experts en de steun van andere Europese partners gaat in Bergues een selectieve verwijdering van de planten vooraf aan de landschapaanleg, die wordt gerealiseerd volgens de regels van de duurzame ontwikkeling (respect voor de ecosystemen, het milieu, bemiddeling voor iedereen, enz.) De aanleg van paden en een ontdekkingparcours, verrijkt met informatieve borden, vervolledigt het geheel aan activiteiten die in het kader van dit programma worden ondernomen.

  Le projet «Murailles et Jardins» s'inscrit dans le cadre du programme INTERREG IVA des 2 Mers